درز انبساط :

براي جلوگيري از خرابيهاي ناشي از انبساط و انقباض ساختمان بر اثر تغيير درجه حرارت محيط خارج يا جلوگيري از انتقال بار ساختمان قديمي مجاور به ساختماني كه جديد احداث مي شود ، همچنين در مواردي كه ساختمان بزرگ است و از چند بلوك متصل به هم تشكيل مي شود ، بايد به كار بردن درز انبساط در محل مناسب پيش بيني شود . حداقل فاصله اي از ساختمان با اجزاي ساختماني كه بايد در آن درز انبساط پيش بيني شود ، به نوع ساختمان ، تعداد طبقات ، مصالح مصرفي و آب و هواي محل احداث بستگي دارد ؛ بنابراين بايد با مطالعه كافي محل اندازه آن را مهندس طراح تعيين كند. در كليه ساختمانهاي فلزي كه طول آنها بيشتر از  50  متر باشد ، بايد در طول ساختمان درز انبساط پيش بيني كرد .

اين طول مربوط به ساختمانهاي فلزي و بدون پوشش محافظ است كه نبايد از  50  متر و يا در ساختمانهايي با پوشش محافظ  و در حالات خاص نبايد از يكصد متر تجاوز كند. براي پوشاندن و پر كردن فواصل درز انبساط از مواردي استفاده مي كنند كه قابليت ارتجاعي داشته باشد . بايد دقت شود كه فاصله درز انبساط به هيچ وجه با مصالح بنايي يا ملات پر نگردد. اگر در هنگام استقرار اسكلت فلزي ، ستونهايي كه در مجاورت يك درز انبساط قرار دارند ، به طور موقت به وسيله قطعات فلزي متصل شده اند ، پس از استقرار ، بايد اين اتصالات بريده شوند تا ساختمان در محل درز انبساط به كلي از قسمت مجاور خود جدا باشد.

درز انقطاع  :

براي جلوگيري از خسارت و كاهش خرابي ناشي از ضزبه ساختمانهاي مجاور به يكديگر ، بويژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهايي كه داراي ارتفاع بيش از  12  متر يا داراي بيش از  4  طبقه هستند ، بايد به وسيله درز انقطاع از ساختمانهاي مجاور جدا شوند ؛ همچنين حداقل درز انقطاع  در تراز هر طبقه برابر  100/1  ارتفاع آن تراز از روي شالوده است . اين فاصله را مي توان در محلهاي لازم با مصالح كم مقاومت كه در هنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آساني مصالح مزبور خرد مي شوند ، پر كرد.

به نقل از وبلاگ مهندسی ساختمان

 

:: مطالب مرتبط

+  پل‌سازي در ايران ( معماري فراموش شده(

+  عایق کاری ساختمان

+  نکاتی در تحلیل و طراحی سازه‌ها

+  طراحی ساختمان ترمینال فرودگاه های تجاری، مسافرتی

+  سازه های متداول برای ساختمانهای بلند 1))

+  بررسی و مقایسه چند شیوه مقاوم سازی ساختمان های بتنی کوتاه مرتبه در برابر زلزله

+  مروری بر تاریخچه ، عملکرد و کاربرد عایق های ارتعاشی

+  تاثیر اتصال میانی و جزئیات اجرای آن بر پایداری بادبندی ضربدری

+  مقاومت تیر ورقها تحت اثر بارگذاریهای مختلف

+  رفتار لرزه ای بادبند ها در سازه ها

+  پيدايش ترك در ساختمان

+  مطالعه ابزارهاي جداكننده ساختمان از زمين

+  بررسی روشهای تحلیل و ضوابط آئین نامه ای برای ساختمانهای مجهز به سیستم جداکننده لرزه ای

+  روشهاي تحليل ديناميكي مطابق آيين نامه

 

+ نوشته شده توسط معین در پنجشنبه ۳۱ خرداد۱۳۸۶ و ساعت 17:50 |
Google Page Rank - Powered by www.Maker™.ir